MENU
Aula_close Layer 1

Parkering, trafik og skolepatrulje

Vis hensyn og opbyg gode vaner

 

Parkering

Al parkering skal foregå på p-pladsen ved hallen ved Tungelund Aktivitetscenter. Her er der også en Kys-og-kør-bane nærmest skolen, som kan bruges til hurtige stop. Man må ikke køre ind i den gamle skolegård, hvor der ofte er børn der leger, og derfor er der en aflåst bom. Det er heller ikke en god ide at holde på Skolegade, da det kan skabe trafikfarlige situationer for både gående, cyklende og kørende. Så vi beder alle om at vise hensyn og respektere at al parkering skal foregå på parkeringspladsen. 

Skolepatrulje

Vi har en skolepatrulje på skolen, som består af elever fra de ældste klasser. De hjælper hver morgen og eftermiddag de øvrige elever med at færdes sikkert i trafikken. Skolepatruljen skaber tryghed i trafikken for både børn og voksne. Med deres tilstedeværelse minder de alle os andre om, at vi skal tage hensyn og passe på hinanden - så er vi godt på vej sammen.