MENU
Aula_close Layer 1

Førskole

Rammer

På Tungelundskolen starter de nye elever i førskole den 1. marts og går i førskolen ind til sommerferien. De holder til I SFO'ens lokaler, hvor de har en hyggelig hverdag med leg og skoletilvænning.

Førskolegruppens formål

Det overordnede mål er at lave en god og nem overgang fra børnehave til skole/SFO, så skiftet ikke føles så brat for de kommende skolebørn, men bliver en mere glidende og tryg start på noget nyt

Delmålene er at give børnene mulighed for:
-    Et kendskab til de fysiske rammer
-    Et kendskab til skolens og SFO’ens struktur
-    At skabe sociale relationer til de andre børn i førskolegruppen
-    At de skal lære deres klassekammerater at kende samt få mødt de voksne i klassen
-    At de skal øve sig i at forstå, modtage og udføre en fælles besked
-    At de skal øve sig i, at nu er der ting de skal – ikke må