MENU
Aula_close Layer 1

Førskole

Førskole


På Tungelundskolen starter de nye elever i førskole den 1. marts og går i førskolen ind til sommerferien. De holder til I SFO'ens lokaler, hvor de har en hyggelig hverdag med leg og skoletilvænning.

Faglige fokusområder 

Det overordnede mål er at lave en god og nem overgang fra børnehave til skole/SFO, så skiftet ikke føles så brat for de kommende skolebørn, men bliver en mere glidende og tryg start på noget nyt
Delmålene er at give børnene mulighed for:
-    Et kendskab til de fysiske rammer
-    Et kendskab til skolens og SFO’ens struktur
-    At de skal øve sig i at forstå, modtage og udføre en fælles besked
-    At de skal øve sig i, at nu er der ting de skal – ikke må

Fællesskab

Det overordnede mål er at lave en god og nem overgang fra børnehave til skole/SFO, så skiftet ikke føles så brat for de kommende skolebørn, men bliver en mere glidende og tryg start på noget nyt
Delmålene er at give børnene mulighed for:
-    At skabe sociale relationer til de andre børn i førskolegruppen
-    At de skal lære deres klassekammerater at kende samt få mødt de voksne i klassen

Omtanke


Dannelsesidealet for Tungelundskolen bygger på kvalificeret selvbestemmelse. Vi ønsker at træne børnenes evne til at foretage valg og beslutninger ud fra de kompetencer, børnene har på et givet tidspunkt. Dette fokus begynder så småt i førskolen.

Personlig udvikling

Når eleverne forlader Tungelundskolen skal de være godt på vej til at blive samfundsborgere, der har en praktisk/faglig viden og kunnen i bred forstand. De skal være socialt kompetente, og de skal have en god kontakt med deres følelser, kunne regulere dem samt håndtere deres skyggesider. Endelig skal de være trænede i at reflektere, se forbindelser, have tanker om konsekvenser af det, man gør, se relevans og finde mening.

Logo med træer på stribe