MENU
Aula_close Layer 1

Værdiregelsæt

Værdiregelsæt for Tungelundskolen

Værdiregelsættet og antimobbestrategien er lavet med udgangspunkt i DCUM’s (Dansk Center for Undervisningsmiljø) skabelon og er under løbende revidering. Kort fortalt arbejder vi med vores vision og kerneværdier som danner grundlag for hvordan vi griber arbejdet an på skolen både for de yngste, mellemste og ældste elever. 

Vision 

Vi ønsker med værdiregelsættet at fremme intentionerne i skolens værdigrundlag ”Tungelund - trivsel og tillid!”
På Tungelundskolen vil vi, at alle elever udvikler sig til livsduelige mennesker. Når man er livsduelig, så dur man til livet; man kan navigere i det børne- og ungdomsliv, man står midt i, og man øver sig på det liv, der kommer efter tiden på Tungelundskolen. 

I tillid til hinanden og i respekt for vores forskelligheder skaber vi i fællesskab en hverdag, hvor alle elever har mulighed for at udvikle sig i trygge rammer.  Det vi er fælles om på Tungelundskolen er at sikre, at alle trives og hver dag lærer nyt – om verden, om sig selv og om andre.  

Kerneværdier


Vi forstår følgende ved vores kerneværdier for høj og god trivsel:

  • Livsdueligehed

Når man er livsduelig, så dur man til livet; man kan navigere i det børne- og ungdomsliv, man står midt i, og man øver sig på det liv, der kommer efter tiden på Tungelundskolen.

I de senere år er livsduelighed som begreb blevet almindeligt anvendt som beskrivelse af de kompetencer, der bidrager til, at børn konstruktivt kan håndtere udfordringer, så de udvikler sig positivt og bliver velfungerende voksne, der trives.
 

  • Tillid

At man grundlæggende stoler på andres hensigter og altså har tillid til at andre vil det gode.

Tillid eller tiltro er en følelse, som viser sig ved, at et individ har en forventning om eller tro på, at et andet individ er pålideligt. Tillid handler først og fremmest om at en elev som udgangspunkt ikke er i tvivl om at andre og deres ideer er gangbare, kompetente, gode, ærlige eller sande. Tillid gør sociale handlinger forudsigelige, den skaber en fornemmelse af sammenhørighed og den gør det nemmere for personer at arbejde sammen.

 

  • Respekt

At man accepterer andres forskellighed i udseende, adfærd og holdninger og er lyttende og villig til at indgå kompromis.

Respekt kan defineres som anerkendelse af nogens el. nogets værdi, status, vigtighed, berettigelse e.l.
Det betyder at elever og forældre skal opleve sig respektfuldt behandlet og dermed anerkendt som individer med selvbestemmelsesret. Anerkendelsen må dog altid ske i sammenhæng med det fællesskab som eleven af en del af, således at anerkendelsen af den enkelte elev ikke medfører en utilstrækkelig anerkendelse af fællesskabet og fællesskabets interesser.

Respekten skal være med til at sikre, at brugere og pårørende bliver hørt og forstået, og at de oplever, at de trygt kan udtrykke ønsker, følelser, utilfredshed, tilfredshed, tanker, tvivl og meninger.

 

Trivselslogo der viser en tegning af glade børn