MENU
Aula_close Layer 1

PLC

Pædagogisk LæringsCenter (PLC)


Læring og trivsel er skolens kerneopgave – det er det, vi er fælles om. Det lyder måske banalt, men vi sætter en ære i - hver dag - at arbejde bevidst med at sikre, at alle elever trives og lærer nyt om verden, om sig selv og om andre.

Tungelundskolens pædagogiske læringscenter (PLC) udgør en ressource til at understøtte skolens profil, værdier og målsætning samt de fælles kommunale og lokale indsatsområder. De lærere, der er med i PLC, arbejder med at vejlede og understøtte de øvrige undervisere.  PLC-lærere har fokus på at hjælpe med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med fokus på at tilrettelægge inkluderende læringsfællesskaber.

Det klare mål er, at vi udfører vores kerneopgave bedst mulig, sådan at elevernes læring og trivsel øges i en motiverende og varieret skoledag.

PLC-teamet består af ledelse og vejledere. Teamet er også bindeleddet til skolens eksterne ressourcepersoner; PPR-psykolog, tale-hørelærer, fysioterapeut, læsekonsulent, sundhedsplejerske, socialfaglig rådgiver, UU-vejleder og Specialpædagogisk team. 

Vejledere på Tungelundskolen 
•    Læsevejleder
•    Matematikvejledere
•    IT- vejleder 
•    Motorikvejledere
•    Kollegiale vejledere
•    Pædagogisk koordinator 

Vi vægter af vejlederne kan bidrage gennem handling og ord til at fremme systemiske - , relationelle - og refleksive tilgange i arbejdet på Tungelundskolen. Det betyder, at der er fokus på relationer, kontekster og helheder, hvor vi kigger på på mønstre og sammenhænge.
 

Logo med træer på stribe