MENU
Aula_close Layer 1

SFO

Tungelundskolens SFO  kan kontaktes på

23677465 - Hus B (besvares om morgenen og eftermiddagen, når der er åbent i SFOen)

89642722 - Indskolingsleder, Anni Rulanda

 

Tungelundskolen og SFO’ens værdigrundlag

Tungelund - trivsel og tillid!
På Tungelundskolen vil vi, at alle elever udvikler sig til livsduelige mennesker. Når man er livsduelig, så dur man til livet; man kan navigere i det børne- og ungdomsliv, man står midt i, og man øver sig på det liv, der kommer efter tiden på Tungelundskolen. I tillid til hinanden og i respekt for vores forskelligheder skaber vi i fællesskab en hverdag, hvor alle elever har mulighed for at udvikle sig i trygge rammer.  Det vi er fælles om på Tungelundskolen er at sikre, at alle trives og hver dag lærer nyt – om verden, om sig selv og om andre.

Helhed i børnenes hverdag

Vi bestræber os på at skabe helhed i børnenes hverdag, så de pædagoger, dit barn møder i SFO´en, også har været sammen med dit barn i førskolen eller i AI. Vi vil, at børnene går glade hjem med en følelse af at være set af andre børn og af de voksne. Vores arbejde med livsduelighed i hele indskolingen, inkl. Førskolen og SFO'en, bygger på en teori om, at dannelse har et dobbelt sigte. Dels en kvalificering, der går på elevernes intellektuelle og handlemæssige kompetencer til at begå sig i et informationsteknologisk videns- og mediesamfund, og dels en selvbestemmelse, der går på elevernes identitet, integritet og kapacitet. Det betyder i praksis, at børnene i deres dagligdag oplever både pligt- og lystbaserede aktiviteter, der er rettet udad mod ny viden, nye oplevelser og andre aktiviteter, der er mere refleksive, hvor barnet oplever at være i kontakt med sig selv.

Samarbejde og fællesskab

Vi oplever, børnene blive dygtige, glade, aktive, boglige, musikalske m.m., når vi pædagoger og lærere samarbejder, og vi sammen udvikler plads og mulighed for læring i den obligatoriske undervisning, i planlagte aktiviteter og i børnenes egne initiativer og leg. I SFO’en er børnene en del af et fællesskab på tværs af alder - hvor alle yder en indsats og tager et ansvar ud fra evne, lyst og alder. Børnene har mulighed for at være en del af forskellige aktiviteter, der planlægges med udgangspunkt i alsidighed og med blik for at tilgodese mange børns forskellige lyster og interesser, hvor der er plads til både selvbestemt leg, tilrettelagt læring og alt, hvad der ligger derimellem.

Ind- og udmeldelse

Ind-og udmeldelse i SFO'en foregår digitalt via den Digitale Pladsanvisning, som styres af kommunen.

Ved hjælp af linket i menuen kommer man direkte til den Digitale Pladsanvisnings side.

Logo med træer på stribe