MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling

Fase 3 – udskolingen 

På Tungelundskolen dækker udskolingen 6.-9. årgang. Det fællesskab, der er opbygget gennem elevernes skolegang giver nu mulighed for at samlæse nogle af fagtimerne på tværs. Dette giver gode muligheder for at sammensætte stærke arbejdsgrupper, der giver mening for den enkeltes videre udvikling. 

Faglige fokusområder

Mandag til torsdag er skoledagen inddelt i forskellige fag, hvor det faste årgangsteam af lærere dækker hver sine områder. Om fredagen er der fagdag, hvilket betyder at et den tilknyttede lærer varetager undervisningen af ét fag hele dagen. Fagdagene giver plads til yderligere fordybelse og flere projektarbejdsformer. Fagdagene kan foregå både klassevis, årgangsvis og på tværs af flere klassetrin. 
Udsynet til verden uden for skolen skærpes yderligere i udskolingen, hvorfor eleverne kan vælge praktikforløb, valgfag ud fra egen interesse og projektarbejdsforløb med lokale virksomheder. 

Fællesskab

I udskolingen arbejdes med fællesskabet som en bærende helhed for den enkelte. Dette gøres systematisk med materialet MOT. Ligeledes skabes rammer i det daglige, hvor det er muligt at navigere i ungdomslivet gennem tydelig struktur, nysgerrig og anerkendende sprog samt kendte forventninger til de stillede opgaver – her under bl.a. læringsmakkere, målkriterier og feedback.  
For at styrke udsynet til verden omkring den enkelte er det bl.a. muligt at melde sig ind i skolepatruljen, legepatruljen eller som ansvarlig for skoleboden. Dette er mindre fællesskaber, der skaber sammenhæng i det store skolefællesskab. 
I vores samfund er det vigtigt for hver enkelt af os at være fagligt, socialt og personligt inkluderet og at have evnen til at reflektere. En opgave for skolen er at give eleverne muligheder for at udvikle deres personlige egenskaber, så de kan fungere og trives i samfundet hele livet. Denne proces vil vi gerne have fokus på og den fortsætter gennem udskolingen.

Omtanke

Dannelsesidealet for udskolingen bygger på kvalificeret selvbestemmelse. Vi ønsker at træne børnenes evne til at foretage valg og beslutninger ud fra de kompetencer, børnene har på et givet tidspunkt. 

Personlig udvikling

Når eleverne forlader Tungelundskolen skal de være godt på vej til at blive samfundsborgere, der har en praktisk/faglig viden og kunnen i bred forstand. De skal være socialt kompetente, og de skal have en god kontakt med deres følelser, kunne regulere dem samt håndtere deres skyggesider. Endelig skal de være trænede i at reflektere, se forbindelser, have tanker om konsekvenser af det, man gør, se relevans og finde mening.
 

Logo med træer på stribe