MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

Klasser

På Tungelundskolen dækker mellemtrinet 3.-5. årgang. Når eleverne starter i mellemtrinet i 3. klasse, starter de samtidig i nye klasser. Vi har mange og gode erfaringer med at bryde fællesskaber op og etablere nye. Børnene lærer hurtigt at agere i den nye sammenhænge med deres klassekammerater, hvoraf  de kender mange i forvejen fra AI-klasserne. På mellemtrinet er lærerne primært tilknyttet én årgang og har derfor et rigtigt godt kendskab til alle børn på årgangen. Eleverne kan derfor altid finde en voksen, som de kender, og som kender dem.

Åben Skole-aktiviteter

I samarbejde med skoleforvaltningen er der tilrettelagt en række aktiviteter i forhold til åbning af skolen mod samfundet. Der er kontakt til kulturinstitutioner, erhvervslivet og foreningslivet. For eleverne på mellemtrinet betyder det at de kommer på ture væk fra skolen, hvor de arbejder med læring i andre sammenhænge. Nogle er f.eks. på Kend dit land-tur eller på tur til Naturvidenskabernes Hus, Aarhus Tech eller Tradium.

Hyttetur

På mellemtrinnet er der mulighed for en skolerejse for femte årgang, og den plejer at ligge i foråret og være en god, social tur med to overnatninger. Her bliver der arbejdet med fællesskaber og sociale kompetencer, og det plejer at være en meget givende tur for såvel de enkelte elever, klassefællesskabet og lærerne. Arbejdet på hytteturen skal ses i sammenhæng med skolens værdier om tillid og trivsel, så alle elever udvikler sig til livsduelige mennesker.