MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

Fase 2 – mellemtrin
 

På Tungelundskolen dækker mellemtrinet 3.-5. årgang. Når eleverne starter på mellemtrinnet i 3. klasse, starter de samtidig i nye klasser. Vi har mange og gode erfaringer med at bryde fællesskaber op og etablere nye. Børnene lærer hurtigt at agere i den nye sammenhænge med deres klassekammerater, hvoraf de kender mange i forvejen fra AI-klasserne. På mellemtrinet er lærerne primært tilknyttet én årgang og har derfor et rigtigt godt kendskab til alle børn på årgangen. Eleverne kan derfor altid finde en voksen, som de kender, og som kender dem.

Faglige fokusområder

Mandag til torsdag er skoledagen inddelt i forskellige fag, hvor det faste årgangsteam af voksne dækker hver sine områder. Om fredagen er der fagdag, hvilket betyder at et den tilknyttede voksen varetager undervisningen af ét fag hele dagen. Fagdagene giver plads til yderligere fordybelse og større kreativitet. Fagdagene kan foregå både klassevis, årgangsvis og på tværs af flere klassetrin. 
I samarbejde med skoleforvaltningen er der tilrettelagt en række aktiviteter i forhold til åbning af skolen mod samfundet. Der er kontakt til kulturinstitutioner, erhvervslivet og foreningslivet. For eleverne på mellemtrinet betyder det at de kommer på ture væk fra skolen, hvor de arbejder med læring i andre sammenhænge. Nogle er f.eks. på Kend dit land-tur eller på tur til Naturvidenskabernes Hus, Aarhus Tech eller Tradium.

Fællesskab

På mellemtrinnet arbejdes med fællesskabet som en bærende helhed for den enkelte. Dette gøres systematisk med materialet Social tænkning og mig. Ligeledes skabes rammer i det daglige, hvor det er muligt at navigere i børnelivet gennem tydelig struktur, nysgerrig og anerkendende sprog samt kendte forventninger til dagens opgaver – her under bl.a. læringsmakkere, dukseordninger og legeaftaler.
På mellemtrinnet er der mulighed for en skolerejse for femte årgang, og den plejer at ligge i foråret og være en god, social tur med to overnatninger. Her bliver der arbejdet med fællesskaber og sociale kompetencer, og det plejer at være en meget givende tur for såvel de enkelte elever, klassefællesskabet og lærerne. Arbejdet på hytteturen skal ses i sammenhæng med skolens værdier om tillid og trivsel, så alle elever udvikler sig til livsduelige mennesker.
I vores samfund er det vigtigt for hver enkelt af os at være fagligt, socialt og personligt inkluderet og at have evnen til at reflektere. En opgave for skolen er at give eleverne muligheder for at udvikle deres personlige egenskaber, så de kan fungere og trives i samfundet hele livet. Denne proces vil vi gerne have fokus på og den fortsætter gennem mellemtrinnet.

Omtanke

Dannelsesidealet for mellemtrinnet bygger på kvalificeret selvbestemmelse. Vi ønsker at træne børnenes evne til at foretage valg og beslutninger ud fra de kompetencer, børnene har på et givet tidspunkt. 

Personlig udvikling

Når eleverne forlader Tungelundskolen skal de være godt på vej til at blive samfundsborgere, der har en praktisk/faglig viden og kunnen i bred forstand. De skal være socialt kompetente, og de skal have en god kontakt med deres følelser, kunne regulere dem samt håndtere deres skyggesider. Endelig skal de være trænede i at reflektere, se forbindelser, have tanker om konsekvenser af det, man gør, se relevans og finde mening.
 

Logo med træer på stribe