MENU
Aula_close Layer 1

Skolens afdelinger

Forskellighed som styrke

På Tungelundskolen er det vores mål at skabe inkluderende fællesskaber med plads til alle. Elever og voksne viser respekt for hinanden, og eleverne lærer af hinanden både fagligt og socialt. Eleverne i de almindelige klasser og specialklasserne er placeret i samme område, og vi lægger op til faglige og sociale fællesskaber i det omfang, det giver mening.

Fagdage og alternative uger

Alle klasser på Tungelundskolen har 4 uger om året, hvor undervisningen omlægges; to er projektuger, én er emneuge og én er kursusuge. Hver fredag er der fagdag for eleverne på mellemtrinet og i udskolingen. Her kan eleverne fordybe sig i et enkelt fag sammen med en faglærer.