MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjemsamarbejde

Samarbejdet mellem hjem og skole er vigtigt

 

På Tungelundskolen lægger vi stor vægt på et respektfuldt, understøttende og professionelt samarbejde med forældrene. Vi ønsker det bedst mulige for børnene og derfor er der brug for dialog og samarbejde om deres skolegang. 

Det almindelige skole-hjem-samarbejde består af årlige forældemøder og skole-hjemsamtaler samt ugentlige nyhedsbreve fra klassens lærere. Meget af kommunikationen foregår på Aula, så for at forældre kan støtte op om elevernes læring, trivsel og dannelse forventer vi at forældrene følger med på Aula.

Vi må gerne forvente noget af hinanden, og vi har et stort ønske om, at vi i fællesskab kan samarbejde mod et fælles mål i horisonten - nemlig at børnene bliver livsduelige unge mennesker. Forældrenes interesse og understøtning i børnenes skolegang har derfor stor indflydelse på, hvor godt børnene trives, og hvordan de udvikler sig menneskeligt og fagligt.

Forældre kan både støtte hver for sig og sammen med de andre forældre i klasserne. I hver klasse bliver der hvert år valgt et forældreråd, der har mulighed for at afvikle aktiviteter og arrangementer, der styrker klassens sammenhold og fællesskab. I den forbindelse er det i øvrigt muligt at låne skolens lokaler til arrangementer.

Logo med træer på stribe