MENU
Aula_close Layer 1

Hvem samarbejder vi med

Skolen samarbejder bl.a. med den kommunale tandpleje, Favrskov Musikskole, PPR, SSP og er med i Åben Skole-samarbejdet.

Den åbne skole

Med folkeskolereformen er der kommet fokus på, at skolerne skal arbejde mere sammen med det omgivende samfund.

Alle elever på skolerne i Favrskov Kommune skal trives og blive så dygtige, de kan. De skal møde en varieret skoledag, og de skal lære på forskellige måder. For at få arbejdet i skolen til at hænge sammen med livet uden for skolen er samarbejde med lokalsamfundet vigtigt. Vi kalder det den åbne skole. Det kan eksempelvis være både lokale virksomheder, foreninger og kulturinstitutioner, der kan tilbyde aktiviteter og virkelige problemstillinger, som udfordrer eleverne på en ny måde. 

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)er hjælp til børn og unge med problemer i deres udvikling.

PPR er et tilbud til skoler, daginstitutioner, forældre og børn om hjælp og rådgivning. Tilbuddet er til børn og unge, som har problemer i tilknytning til deres udvikling.
Det kan være tale- og sprogvanskeligheder, indlæring i skolen eller problemer i forhold til barnet selv, omgivelser i institution, skole eller familie.

PPR består af forskellige faggrupper: psykologer, tale-høre-lærere, fysioterapeuter, specialpædagogisk vejleder og konsulenter. Skoler og daginstitutioner har fast tilknyttet én psykolog og én tale-høre-lærer. De arbejder tværfagligt og altid i tæt samarbejde med forældre.

Med en samlet indsats får barnet forhåbentlig en bedre trivsel i skolen og mulighed for at udnytte sine ressourcer bedst muligt. Det er målet, at lærere, pædagoger og forældre får bedre forståelse for barnets vanskeligheder. Det giver flere muligheder for at støtte barnet. PPR arbejder ofte gennem de voksne omkring barnet. Der er ikke umiddelbart direkte kontakt mellem barnet og PPR-medarbejderen.

Den kommunale Tandpleje

Tandplejen er et samlet tilbud til børn og unge under 18 år. Tandplejens tilbud omfatter bl.a. undervisning, undersøgelser, forebyggelse, behandling og tandregulering. Tandplejen for børn og unge i Favrskov Kommune administreres af Favrskov Kommunale Tandpleje. Har du spørgsmål, skal du derfor rette dem til Favrskov Kommunale Tandpleje.

Når jeres barn begynder i skole fortsætter tandplejen på samme klinik som hidtil, hvis ikke andet aftales. Man kan i øvrigt frit vælge, hvilken kommunal klinik og tandlæge, man ønsker at gå hos. I de små klasser indkaldes børnene til undersøgelse med forældrene.

Favrskov Musikskole

Information om musikskolen kan findes på deres hjemmeside, som er www.fsms.dk/om-musikskolen/

SSP

SSP strukturen følger Ungdomsskolen i Favrskovs tre distrikter. 

Tungelundskolen er en del af disrikt Vest, som omfatter Skovvangskolen, Søndervangskolen, Tungelundskolen, Ulstrup Skole, Ungdomsskolen, Hammel Fritidscenter, Thorsø Fritidscenter og Ulstrup Fritidscenter.

Ungdomsskolen har ansat to SSP koordinatorer, som blandt andet samarbejder med ovenstående skoler. Der er endvidere to SSP skolekoordinator i SSP samarbejdet. Ønsker du at komme i kontakt med SSP koordinatorerne eller SSP skolekoordinatorerne, så kontakt Ungdomsskolen Favrskov på 89645860.