MENU
Aula_close Layer 1

Skolebusser

Skolebusser

Hvordan kører skolebusserne, og hvem kan få buskort? Kan mit barn blive kørt i taxi til og fra specialundervisning?

Køreplaner og kort, for skolebusserne i Favrskov Kommune, ligger på Midttrafiks hjemmeside.
Skolebusserne, rute 1 – 15, kører på alle skoledage i skoleåret, og de er gratis at benytte for alle. Der foretages ind i mellem justeringer og tilpasninger på enkelte skolebusruter.

Hvem kan få buskort?

Ifølge gældende regler for fri befordring, er elever, der går i deres distriktsskole (0. - 10. klasse) berettigede til gratis transport fra bopæl til skolen efter følgende afstandskriterier:

  • Elever der går i 0.-3. klasse skal have bopæl mindst 2,5 km fra skolen
  • Elever der går i 4.-6. klasse skal have bopæl mindst 6 km fra skolen
  • Elever der går i 7.-9. klasse skal have bopæl mindst 7 km fra skolen
  • Elever der gå i 10. klasse skal have bopæl mindst 9 km fra skolen.

 

Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg i eller uden for kommunen), skal du selv klare transporten til og fra skole. Dog kan alle benytte de gratis skolebusser - dette gælder også, hvis du er tilmeldt privatskole.

Skolebus 12 og 14 kører til Tungelundskolen, og du kan se køreplanerne her.

https://www.midttrafik.dk/koreplaner/skolebusser/favrskov-kommune/

På Favrskov Kommunes hjemmeside er der mere info omkring kørsel til skole, og det kan du læse mere om her

Se mere på https://www.favrskov.dk/borger/trafik-og-veje/skolekoersel