MENU
Aula_close Layer 1

Specialklasserne på Tungelundskolen

På Tungelundskolen har vi fra skoleåret 2020/2021 to specialklasser - i daglig tale kaldet 02-klassen og 36-klassen.

Specialklasserne består af elever fra hele Favrskov kommune. Eleverne har klasselokaler, der ligger i indskolingens og mellemtrinnets afsnit af skolen.

Specialklasserne på Tungelundskolen arbejder i tråd med skolens værdier om tillid og trivsel, så alle elever udvikler sig til livsduelige mennesker. Vores udvidede skole-hjem-samarbejde skaber et forpligtende og gensidigt ansvar for elevernes trivsel, udvikling og læring.

Hverdagen er sat sammen i tydelig dagsstruktur og rammer, så pladsen til forskelle er mulig.

Glæden ved at komme i skole og indgå i læringsfællesskaber er vores primære målsætning, fordi vi ved, jo større trivsel og tillid den enkelte elev har, des mere læring skabes i fællesskabet.